در حال نمایش 6 نتیجه

نازل شوتر پرده ای استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 100 سانتی مدل NSHPST1-100

4,080,000 تومان
نازل شوتر پرده ای استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 100 سانتی مدل NSHPST1-100 نازل پرده آب و نازل استیل دیواری از انواع نازل

نازل شوتر پرده ای استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 80 سانتی مدل NSHPST1-80

3,280,000 تومان
نازل شوتر پرده ای استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 80 سانتی مدل NSHPST1-80 نازل پرده آب و نازل استیل دیواری از انواع نازل

نازل شوتر پرده ای استیل 304 نگیر توپیچ 1,1/4 اینچ 60 سانتی مدل NSHPST1.1/4-60

2,480,000 تومان
نازل شوتر پرده ای استیل 304 نگیر توپیچ 1,1/4 اینچ 60 سانتی مدل NSHPST1.1/4-60 نازل پرده آب و نازل استیل دیواری از انواع نازل

نازل شوتر پرده ای استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 40 سانتی مدل NSHPST1-40

1,640,000 تومان
نازل شوتر پرده ای استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 40 سانتی مدل NSHPST1-40 نازل پرده آب و نازل استیل دیواری از انواع نازل

نازل شوتر پرده ای استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 30 سانتی مدل NSHPST1-30

1,260,000 تومان
نازل شوتر پرده ای استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 30 سانتی مدل NSHPST1-30  نازل پرده آب و نازل استیل

نازل شوتر پرده ای استیل 304نگیر توپیچ 1 اینچ 20 سانتی مدل NSHPST1-20

890,000 تومان
نازل شوتر پرده ای استیل 304نگیر توپیچ 1 اینچ 20 سانتی مدل NSHPST1-20 نازل پرده آب و نازل استیل دیواری از انواع نازل های